ព្រឺឆ្អឹងខ្នងមែនពិតជាមិនគួអោយជឿរ!!! សាក់សពកប់នៅក្នុងដី រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំតែនៅសភាព ដើមមិនរលាយ ដូច…

ជាធម្មតាសាក់សពដែលយើងកប់ទៅក្នុងដី មិនលើសពីមួយខែទេវានឹងស្អុយរលួយហើយសល់តែគ្រោងឆ្អឹង តែណែកសពទាំងបួននេះបែជាមិនរលាយទៅវិញហើយថែមទាំងក្រអមទៀត តោះទៅមើលរូបភាពវិញ ថាវាយ៉ាងមិច។

ទី1៖ ភេទស្រីបុរាណនាសម័យរាជវង្សម៉េង ត្រូវបានរកឃើញនៅ ម៉នជៀងស៊ូ ប្រទេសចិន មានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមុនមុខមាត់របស់នាងគឺនៅមើលយល់នៅឡើយ។

ទី2៖ ភេទស្រីបុរាណនាសម័យរាជវង្សឆេង ពេលបើកម្ឈូសរបស់នាងមកភ្លាមស្រាប់តែមានក្លិមក្រអមភាយៗ ហើយនាងបានស្លាបទៅអស់រយះពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ តែរូបរាងកាយរបស់នាង ដូចមនុស្សទើបតែស្លាបពីបីថ្ងៃមិនរលាយដូចសពដ៏ទៃឡើយ។

ទី3 សពរបស់លោក យីងសិនជុយ រាជវង្សហានតះវាន់តុក គឺជាសពដែលមានអាយុច្រើនបំផុតដល់ទៅ2000ឆ្នាំមុន ហើយអាចនៅបានយូបំផុតដែលយើងនឹងស្មានមិនដល់។

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *