បញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវដោះស្រាយ កុំពិបាកចិត្តអី ហើយរឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងកន្លងហួស កុំគិតនាំបំផ្លាញជីវិតយើងអី

រឿងមួយនៅប្រទេសកូរ៉េ! ពេលដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូ ក្រឡាប់ឡាន ក្រោយពីពួកគាត់បានលូនចេញពីឡានដោយសុវត្ថិភាព ពួកគាត់ក៏បបួលគ្នាថតរូបភាពអោយកាន់តែល្អ។ប្រសិនបើផ្លាស់ប្តូរទៅជាអ្នកដទៃ​ វាអាចជារឿងគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល​ គួរអោយខ្លាច, មិនយល់ស្រប … ?បន្ទាប់ពីរូបភាពនេះបានត្រូវបានល្បី គេចែកចាយពេញប្រទេសកូរ៉េ មនុស្សម្នាសួរថា៖ ហេតុអ្វីបានជាប្តីប្រពន្ធនេះចេះរកនឹកថតរូបបែបនេះ?រសជាប្តីនោះឆ្លើយថា ៖​ «បញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវដោះស្រាយហើយមិនចាំបាច់ត្អូញត្អែអំពីរឿងនេះទេ ព្រោះវាបានកើតឡើងហើយយើងមិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យអារម្មណ៍អាក្រក់ បំផ្លាញជីវិតរបស់យើងទេ»។

ប្រភព៖ លីម ហាក់ឡេង – Lim Hakleng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *