រំភើបណាស់! ព្រឹកនេះ ក្រសួងប្រកាសថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយ០៣នាក់ថ្មីទៀត ធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនដល់១១០នាក់ ពិសេសនោះគឺ…

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាស នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ នូវដំណឹងល្អ មួយទៀតហើយ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយ ៣នាក់ថ្មីទៀត ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ កើនឡើងរហូតដល់១១០នាក់ ពិសេសថែមទៀតនោះ គឺ ពុំមានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីទេ។

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស ​នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន៖ អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយ សរុបចំនួនកើនដល់ ១១០ នាក់, អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុបចំនួន ១២ នាក់ និង អ្នកមានវីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញទាំងអស់ (រាប់ទាំងអ្នកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយ និងអ្នកដែលកំពុងព្យាបាល) នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១២២នាក់។

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោមនេះ៕

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *