ធ្វើស្រែរាប់ឆ្នាំ!!! មិនដែលដឹងសោះថា មានរបស់ចម្លែកផុសចេញពីរណ្ដៅ…

ហេតុការណ៏មួយនេះបានកើតក្នុងតំបន់ប៉ូងពឿយ ស្រុកបឹងកាហ្វ ខេត្តបឹងកាហ្វ នៃប្រទេសថៃ។បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់ឈួសឆាយដើម្បីស្រែតាមរូបមន្តថ្មីដែលខ្លួនទើបតែរៀនមួួយ។គាត់បានឈួសឆាយដី បានជីកជម្រៅ១.៣០ម៉ែត្រ ។គាត់ក៏បានទុកដោយ ស្រាប់តែថ្ងៃស្អែកមកមើល ទើបប្រទះឃើញវត្ថុបូរាណជាច្រើនដែលខ្លួន នឹកស្មានមិនដល់ ។

គាត់ក៏បានទាក់ទងមន្ទីរចិត្រសិល្បៈ ខេត្តខនកេន ឲ្យមកត្រួតពិនិត្យវត្ថុបូរាណ តើវាជាសម័យណា? ហេតុអ្វីបានជាមកនៅទីនេះ។ អ្នកភូមិបានដឹងដំណឹងក៏នាំគ្នាទៅមើលតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ ។គាត់បានប្រមូលវត្តុបុរាណមកទុកក្នុងផ្ទះរបស៉គាត់ដើម្បីអោយអ្នកភូមិជួួយមើលថែរក្សា មួួយរយះសិនទើបបព្ចូានទៅកាន់សារមន្ទីរ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *