ប្រទេះឃើញឡានក្នុងបាតទន្លេស្រាប់តែបើកមើលឃើញសុទ្ធតែ…

ថ្មីនេះតាមសារបរទេសបានចុះផ្សាយយ៉ាងព្រោងព្រាតពិការប្រទេះឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងនៅឯបាតទន្លេបានធ្វើអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លំាងបាន ជាមូលហេតុធ្វលអោយអ្នកភូមិផ្អើលមកមើលហេតុការណ៏មួយនេះ។ក្រោយនេះបើមើលក្នុងរថយន្តក៏ប្រទេះឃើញសុទ្ធតែគ្រោងធ្អឹងនិងគ្រឿងអង្កាមានតម្លៃជាច្រើន រួចប៉ូលីលបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាគ្រោងឆ្អឹងរបស់ លោកវីស្វករដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីប្រាំពីរឆ្នាមុន។

ក្រោយធ្វើការសន្និដ្ឋាន គ្រោងនិងវត្តុមានតម្លៃត្រូវបានប្រគល់អោយគ្រួសារសព។នេះបើតាមការរៀបរាប់របស់គ្រួសារថា ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថា វើង រឺទ្ធចិត្តធម៏មាន អាយុ ៣២ ឆ្នំា រស់នៅខេត្ត ខុន គេន ប្រទេសថៃ បានបាត់ខ្លួនតំាងពីឆ្នំា ២០១១។ក្រុមគ្រួសារវបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប៉ុន្តែនៅតែរកមិនឃើញ។នេះបើតាមអ្នកភូមិបានដឹងថាការប្រទេះឃើញរថយន្តដោយសារតែ អត្តពលិកទ្រីយ៉ាត្លុង ដែលកំពុងហាត់រៀនហែលទឹកក្នុងតំបន់វាលណងណាមខោវ គេហៅថា ឆាងជាអ្នកប្រទេះឃើញរថយន្តលិចទឹកដំបូងគេរួចបានរាយការណ៏ប្រាប់សមត្ថកិច្ច។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *