សូមជួយគាំទ្រផងបងប្អូន!!! ធុងសម្រាមឆ្នៃពីកង់ឡានគួរឲ្យទាក់ទាញ តម្លៃក៏ល្អលើសពីនេះមានសេវាដឹកដល់កន្លែងទៀត

កាលពីពេលថ្មីៗមកនេះតាមរយះហ្វេបស៊ុកឈ្មោះ Davin Shop បានបង្ហោះសារថា ស្នាដៃខ្មែរយើងគួរតែខំលើកស្ទួយ កុំបណ្ដោយអោយដង្ហើមខ្មែរស្ទើរផុត គំាទ្រគេក្ដីសង្ឃឹមយើងរលត់ ម្ដេចនឹងផុតពីវិបត្តិគ្រោះក្រីក្រ។ សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរស្រលាញ់បរិស្ថាន និងជួយគាំទ្រធុងសំរាមយើងខ្ញំុ។០៨១ ៨៥៧ ៨០០។

មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង មានអ្នកសួរសំណួជាច្រើន ដោយម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកបានឆ្លើយតបថា មួយ២៥$ ដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃទេបង បើជួយទិញមានន័យថាបងជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរ និងចូលរួមមួយចំណែកដើម្បីកំុអោយពួកគាត់ចំណាកស្រុកផងដែរ ជាពិសេសកង់ឡានប៉ះពាល់បំផុតដល់បរិស្ថាន តែកែឆ្នៃក្លាយជាធុងការពារបរិស្ថានទៅវិញ។

អគុណសំរាប់ការចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលក្នុងស្រុកដែលធ្វើដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ។ធុងបរិស្ថានពណ៍ខ្មៅមួយតំលៃ25$/ ពណ៍បៃតង់តំលៃ27$។​ បងអាចធ្វើការទំនាក់ទំងតាមរយះទូរសព្ទ័ 081 857 800 ។យើងខ្ញុំមានសេវាដឹកជូនដល់ទីកន្លែងសំរាប់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *