សំណាងមួយក្នុង១លានសំណាងឃើញរបស់ទន់ៗនៅលើសាឡុងពេលបើកមើល….

ប្រទេសថៃ÷រឿងមួយដែលកំពុងតែធ្វើអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់បានដេកលើពស់ស្រកាចាស់តែបែជាមិនត្រូវបានពស់ចឹក។

ហេតុកាណ៍នេះកើតឡើងនាវេលាម៉ោង9 ថ្ងៃទី23 ឆ្នាំ2017 ដោយសានាងបានដេកលេងមើលទូរទស្សន៍លើសាឡុងហើយងើបក្រោកជាច្រើនដងក្រោយមកនាងក៏មានអារម្មណ៍ ថាដូចជាមានវត្ថុអ្វីម្យាងទន់ៗមានសកម្មភាពនៅក្រោមក្បាលនាង ភ្លាម

នោះនាងក៏បានក្រោកចេញហើយបើកភួយមើលស្រាប់តែប្រទះឃើញពស់ស្រការចាស់ នាងស្រែកយំផ្អើលផ្ទះ នឹងខលទៅខាងភ្នាក់ងារក្សាកាផ្លត់ភ័យអោយមកចាប់ពស់នេះចេញ សម្រាប់រដូវនេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងសូមបងប្អូនទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្តទាំងអស់គ្នាចំពោះសត្វប្រលាត់ឡើងផ្ទះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *