អាហារគ្រោះថ្នាក់ទាំង 6 យ៉ាងដែលមានប៉ារាស៊ិតច្រើនបំផុត !! អានហើយគួរតែបញ្ឈប់ញ៉ាំ…

យើងប្រហែលជាំបានលឺហើយពីបញ្ហាដែលបរិភោគអាហារដែលមិនឆ្អិនចូលទៅ ដែលអាចប្រឈមនឹងការកកើតនៃប៉ារ៉ាស៊ិត។មានស្ត្រីម្នាក់មានអាការៈឈឺក្បាលខ្លាំងបានពិនិត្យឃើញប៉ារ៉ាស៊ិតមានប្រវែងជាង 30 សង់ទីម៉ែត្រ នៅក្នុងខួរក្បាលដែលអាចបណ្ដាលមកពីការបរិភោគសាច់ឆៅដែលមានផ្ទុកពងព្រូន។
ដើម្បីជឿសវាងអ្នកគួរតែបញ្ឈប់នូវការបរិភោគអាហារទាំង 6 ខាងក្រោម៖
1.ខ្យង ឬ ខ្ចៅ

2.សាច់ចៀម ឬពពែដែលមិនឆ្អិន

3.ខ្យងក្ដក់

4.កំពឹស ឬបង្គាឆៅ

5.សាច់គោដែលមិនឆ្អិន
6.ត្រីឆៅទឹកសាប

ប្រភព៖cambodiapluz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *