ពងបែកនៅលើម្រាមដៃដែល មនុស្សមួយចំនួន មិនបានខ្វល់វាប៉ន្តែ វាជារោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកស្បែក..

ជួយចែករំលែកបន្ត! ​ពងបែកនៅលើម្រាមដៃដែល មនុស្សមួយចំនួន មិនបានខ្វល់វាប៉ន្តែ វាពីរោគសញ្ញានៃជំងឺកាចសាហាវណាស់។

មានមនុស្សជាច្រើនមានការកត់សម្គាល់ឃើញថាម្រាមដៃខ្លួនវាមានពងបែកនៅលើម្រាមដៃមួយ។ តែពួកគាត់មិនដឹងថាអ្វីដែលវាបណ្តាលឱ្យចេញពងបែកនោះទេប្រសិនបើមានពងបែកនៅ


លើម្រាមដៃរបស់យើងមានពីរ រឺច្រើន វាបញ្ចាក់ថា​សុខភាពរបស់អ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។ វាអាចបណ្តាលអោយយើងមានជំងឺមហារីកស្បែកប្រសិនយើងធ្វើការព្យាបាលមិនទាន់។

តាមគ្រូពេទ្យដែលជំនាញបានប្រាប់ថាវា
បណ្តាលមកពីសារធាតុពុលដែលមានច្រើនលើសលុប
នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង។

ក្នុងករណីបែបនេះ សូមប្រញាប់ទៅជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញសើរស្បែក។
ប្រភព៖cambodiapluz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *