តាមក្បួនចិនសែ! សូមប្រយត្ន័ អ្នកដែលមានឆ្នំាទំាង៦ នៅថ្ងៃស្អែករហូតដល់ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នំា២០២០ សូមជួយស៊ែរ និងបួងសួងអោយអ្វីមិនល្អរលាយបាត់នូវថ្ងៃស្អែក!!!!

នៅថ្ងៃស្អែក សូមជួយស៊ែរ និងបួងសួងអោយអ្វីមិនល្អរលាយបាត់នូវថ្ងៃស្អែក​។ ប្រសិនជាអ្នកមានឆ្នាំទំាង៦នេះ សូមមេត្តាប្រយ័ត្ន ជួបគ្រោះថ្នាក់ទំាងមិនដឹងខ្លួន ជាពិសេសអ្នកមានជំងឺ និងមានសុខភាពមិនរឹងមំា គួរតែកំុចេញក្រៅផ្ទះ ដើម្បីជៀសវាង ហានភិភ័យណាមួយកើតឡើង។បើអាចជៀសបានសូមកំុចូលរួមពីធីបុណ្យសព។
ឆ្នំាទំាង៦នោះរួមមាន៖

១.ឆ្នាំឆ្លូវ

២.ឆ្នំាថោះ

៣.ឆ្នំាម្សាញ់

៤.ឆ្នាំមមែ

៥.ឆ្នំាខាល

៦. ឆ្នាំកុល

ប្រភព៖cambodiapluz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *