ធ្លាប់ទុកលុយប្រចាំកាបូបទេ? អ្នកច្បាស់ជាភ្ញាក់​ផ្អើលពេលដឹងថា ឆ្នាំរបស់អ្នកទាក់ទង​នឹង​លេខចុងក្រោយលើក្រដាលប្រាក់

មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានលុយប្រចាំកាបូបក្នុងគោលបំណងជាច្រើន ដូចជា បង្ការគ្រាដាច់លុយទុកសម្រាប់ នាំលាភ ឬ ទុកជារបស់អនុស្សាវរីយ៍ដែលសាច់ញាតិ​ផ្តល់ឱ្យ​។​ល​។ ប៉ុន្តែ​លោកអ្នក​មាន​ដឹង​ទេ​ថា លេខ​ចុងក្រោយ​គេ​លើ​ក្រដាសប្រាក់​មាន​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​ឆ្នាំ​កំណើត​របស់​អ្នក​? ជាការ​ពិត តាម​ក្បួនហោ​រាស្ត្រ​បុរាណ​ចិន ក្រដាសប្រាក់​គឺជា​ហុងស៊ុយ​នាំ​សំណាង​ពូកែ​លេខ​មួយ ប្រសិនបើ​អ្នកចេះ​ជ្រើសរើស​លេខ​ហុងស៊ុយ​ឱ្យ​ត្រូវ​នឹង​ឆ្នាំ​កំណើត​របស់​អ្នក​។ ហើយ​ប្រភេទ​ក្រដាសប្រាក់​ក៏​សំខាន់​ដូចគ្នា ឆ្នាំ​ទាំង ១២ គួរ​កាន់​ក្រដាសប្រាក់ សន្លឹក ២០, ៥០ និង ១០០​។

​ ​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ឆ្នាំ ដែល​ត្រូវ​នឹង​ក្រដាសប្រាក់ និង​លេខ​ចុងក្រោយ​លើ​ក្រដាសប្រាក់​នោះ​៖ (​សន្ម​ត់​ជា​លុយ​ដុល្លារ​)

​ ​១. ឆ្នាំជូត​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ២០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៧​។​

​ ​
២. ឆ្នាំឆ្លូវ​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ៥០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ២​។​

​ ​
៣. ឆ្នាំខាល​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ២០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៥​។​

​ ​
៤. ឆ្នាំថោះ​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ១០០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៦​។​


​៥. ឆ្នាំរោង​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ៥០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៣​។​


​៦. ឆ្នាំម្សាញ់​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ១០០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៤​។​

​ ​
៧. ឆ្នាំមមី​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ២០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៦​។​

​ ​
៨. ឆ្នាំមមែ​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ៥០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ១​។​

​ ​
៩. ឆ្នាំវក​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ២០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៤​។​


​១០. ឆ្នាំរកា​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ២០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៩​។​

​ ​
១១. ឆ្នាំច​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ១០០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ០​។​

​ ​
១២. ឆ្នាំកុរ​
​ ​គួរ​ទុក​លុយ​ក្រដាស ៥០ ដែលមាន​លេខ​ចុង​គឺ ៤។

ប្រភព៖cambodiapluz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *