នាំគ្រួសារទៅលេងសមុទ្រ បានថតរូបកូនជាច្រើនសន្លឹក ពេលយករូបមកផ្តិតមើល ព្រឺសម្បុរគ្រប់គ្នា…

ថ្មីនេះសារពត៏មានបរទេសបានចុះផ្សាយពី បុរសម្នាក់បាននំាកូនស្រីរបស់គាត់ដើរកំសាន្តនៅឯឆ្នេសមុទ្រ ហើយបានថតរូបជាច្រើនសន្លឹកដើម្បីធ្វើជាអនុវស្សារីយ៏ ប៉ន្តែបែជាព្រឺតសម្បុរសគ្រប់គា្ន នៅពេលមើលឃើញរូបថតដែលគាត់ចេញមកឃើញស្រមោលជើងចម្លែកនៅពីក្រោយខ្នងកូនស្រីរបស់ឡគ្នា។

គាត់បានបញ្ជាក់ថា រូបថតនេះមិនមានកាត់តទេ។ឥឡូវនេះមិនទាន់មានការបកស្រាយណាមួយឡើយ។
ប្រភព៖cambodiapluz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *