ពិតជាចម្លែកមែន!! បុរសបានម្នាក់បង្កាត់ពូជជាមួយសត្វមាន់ លទ្ធផលចុងក្រោយនឹកស្មានមិនដល់….(មានវីដេអូ)

តាមរយះវីដេអូដែលគេបង្ហោះតាមបណ្តាញសង្គមបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញើកផ្អើលជាខ្លាំងដោយបរសជនជាតិរស្ស៊ីម្នាក់ដែលមិនត្រូវបានគេបង្ហាញអត្ថសញ្ញាណ។ បុរសនោះបានធ្វើការពិសោធន៌មួយដោយមិនមានលក្ខណះវិទ្យាសាស្ត្រនិងវេជ្ជសាស្រ្តនោះទេ។ បុរស់នោះបានយកមេជីវិតរបស់ខ្លួនទៅចាក់បញ្ជូលក្នងស៊ុតមាន់មួយ ដែលតាមការរំពឹកទុករបស់គាត់និងបង្កើតបានសត្វចម្លែកមួយ។ប្រភព៖cambodiapluz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares