សូមជួយដាស់តឿនឪពុកម្តាយ៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថា ក្មេងៗដែលលេងទូរស័ព្ទយូរម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃៗ ងាយនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា IQ ចុះខ្សោយ

យោងតាមការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​​​បាន​បង្ហាញថា ក្មេងៗ​ដែល​លេង​ទូរស័ព្ទ​រាប់ម៉ោង​ក្នុង​មួយថ្ងៃៗ នឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខួរក្បាល ដែលមានន័យថាស្រទាប់​ខាងក្រៅនៃជាលិកាសំបក​ខួរក្បាលរបស់ពួកគេស្តើងៗទៅ ។ ការស្រាវជ្រាវថ្មីនោះ បានបង្ហាញថា​ក្មេងៗ​​ទាំងនោះ​​នឹង​ប្រឈម​​មុខ​​នឹង​​បញ្ហា​​ជាច្រើនដូចជា ចុះអន់ថយ​មុខងារ​ចងចាំ បាត់បង់ជំនាញគិត បាត់បង់សមត្ថភាពនៃការវិនិច្ឆ័យ ។


អ្នកស្រាវជ្រាវ ដំបូងឡើយធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយការស្កេនខួរក្បាលរបស់កុមារចំនួន ៤៥០០នាក់ ។ គោលបំណងក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានគេអោយឈ្មោះថា Adolescent Brain Congnitive Development ។​ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះក៏បានបង្ហាញផងដែរថា អេក្រង់ទូរស័ព្ទក៏បានប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកអារម្មណ៍ និងសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរ ។ អ្នកស្រាវជ្រាវ​ក៏បាន​បង្ហាញ​ផងដែរថា កុមារដែល​ចំណាយ​រយៈពេល ២ ម៉ោង រឺលើសនេះ ក្នុងការ​លេងទូរស័ព្ទ រឺសំលឹង​មើល​អេក្រង់​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​ក្នុងមួយ​ថ្ងៃៗនោះ ទទួលបាន​ពិន្ទុទាប​ក្នុងការ​គិតលេខ និងធ្វើ​តេស្តេ​ភាសា​របស់ពួកគេ។

ប្រភព៖sakkarach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *