គួរតែគិតពិចារណា​ បើគ្មានអ្នកមិនស្អាតទាំងនេះទេ​ ទីក្រុង​មួយនេះ​នឹងទៅជាយ៉ាងណា…(មានវីដេអូ​)

មនុស្សខ្លះតែងតែគិតនិងមិនអោយតម្លៃទៅលើអ្នកធ្វើការប្រមូលសំរាម​ ហើយ​អ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងប្រេីសំដីមិនសមរម្យនិង​មើលងាយ​ទៅដល់ពួកគាត់ទៀតផង(អាសំរាម)​ តែប្រសិនបើជាគ្មានពួកគាត់វិញ​ មិនដឹងថាទីក្រុង​ ផ្ទះ​ ទីធ្លា​ ទៅជាយ៉ាងណាទេគឺសុទ្ធតែសំរាមហើយ៕

ក្នុង​វីដេអូ​នេះគឺបងប្រុសម្នាក់នេះបានបង្ហាញអារម្មណ៏ពិតទៅលើបងៗដែលជាអ្នកប្រមូលសំរាមថាសុំកុំអោយមើលងាយទៅដល់ពួកគាត់​ ដោយសារតែមនុស្សមិនស្អាតទាំងអស់នេះហេីយ ទេីបធ្វេីអោយមុខផ្ទះរបស់អ្នករាល់គ្នាស្អាត ទីធ្លាគ្មានសំរាម ។ តេីអ្នកជាអ្នកស្អាត រឺ ក៏គាត់ជាអ្នកស្អាត ?

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *