មិនដែលបានដឹងថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្នាក់និងសោះ…. ជួយស៊ែចែកគ្នាដឹងផង!!!

ជាការពិតណាស់ថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចរស់នៅដោយមិនប្រើទូរស័ព្ទសំរាប់ទំនាក់ទំនងបានឡើយ។ តែក៌មានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនដឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាល់មកពីការប្រើប្រាស់ទូរស័តព្ទ។ ថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ៖


១. ប្រឈមនឹងការ​ខូច​កោសិកា និង ​DNA មេជី​វិតឈ្មោលដោយសារ ​រលកសញ្ញា​វិទ្យុសកម្ម​របស់​ទូរស័ព្ទ ដែលអាចប៉ះពាល់លទ្ធភាពនៃការមានកូន ​។​


២ ធាតុរលកសញ្ញា​វិទ្យុសកម្ម​របស់​ទូរស័ព្ទ ក៏​អាច​បង្ក​ឱ្យ​កើត​ស្ត្រេ​ស ធ្វើឱ្យ​ខួរក្បាល​ស្ពឹក​ស្រព​ន់រក​គិត​អ្វី​ក៏​មិន​ជ្រះស្រឡះ

៣ បង្ករជាអាការៈឈឺក្បាល គេងមិនលក់ វង្វេងវង្វាន់ ហើយការកាន់ទូរស័ព្ទដៃក៏មិខុសអីពីការប៉ះបាក់តេរីមេរោគជាច្រើនផងដែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *