ចេះតែឆ្ងល់! មួយគ្រួសារចេះតែឈឺមិនជា និងរកសីុខាត ស្រាប់តែហៅរកគេមកមើល គេថាមានមើលឃើញថាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅក្រោមផ្ទះ ពេលជីកឃើញបែបជាសំណាងទៅវិញ…

ប្រទេសចិន៖ មានរឿងគួរចំឡែកមួយបានកើតក្នុងគ្រួសារមួយ ដែលក្នុងគ្រួសារនោះចេះតែឈឺមិនដែលជាសោះ។ស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់បានហៅចិនសែមកមើលស្រាប់តែ ចិនសែប្រាប់ថា នៅក្រោមផ្ទះមានដើមឈើមួួយដែលមានបារមីទើបធ្វើអោយអ្នកផ្ទះទំាងអស់មានជំងឺ និងរកសីុមិនសូវកាក់កប់។


 

 

 

 

ក្រោយពីស្តាប់ពាក្យរបស់គ្រូចិនសែ គាត់បានរួសរើសផ្ទះរបស់គាត់ ស្រាប់តែប្រទេះឃើញគល់ឈើមួយដូចពាក្យរបស់ចិនសែមែន។ គាត់ក៏ប្រញាប់យកវាចេញ។មុនដំបូងគាត់បំរុងយកទៅដុចចោល ប៉ន្តែ
ប្រពន្ធរបស់គាត់អោយយកទៅលាងទឹកអោយស្អាត ស្រាប់តែលៀងរួច គល់ឈើនោះប្រែជាពណ៏ខ្មៅ
ក្រោយមកគាត់បានយកទៅអោយគេមើល ហើយគេហ៊ានទិញគាត់ក្នុង តម្លៃ ១០០០០០ដុលារ។
លុយទំាងនេះហើយបានធ្វើអោយគ្រួសាររបស់គាត់មានជីវភាពធូរធាដោយសារតែការលក់ឈើមួយដុំនោះ និងបានជាសះស្បើយពីជម្ងឺទាំងនោះ​ ហើយប្រកបមុខរបរចេះតែរីកចម្រើនទៅមុខ​ដែលធ្វើអោយគ្រួសារមួយនេះក្លាយជាអ្នកមាននៅក្នុងភូមិ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *