ទ្រព្យសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រទាំង ៥៥ ព្រះអង្គ នៅលើពិភពលោក

ថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តនឹងបានដឹងពី ទ្រព្យសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រ ម្ចាស់ក្សត្រី និងត្រកូលព្រះមហាក្សត្រនៅលើពិភពលោក  ដោយដោយមិនរួមបញ្ចូលលព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេ។ ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើព្រះមហាក្សត្រ ម្ចាស់ក្សត្រី និងត្រកូលព្រះមហាក្សត្រអង្គណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុត? ស្ថិតនៅប្រទេសណា? មានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មាន? តោះសូមអានអត្ថបទដូចខាងក្រោមនេះ៖

១) ព្រះនាម Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud ជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

២) ព្រះនាម Maha Vajiralongkorn ជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៣) ព្រះនាម Hassanal Bolkiah ជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសព្រុយណេ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៤) ព្រះនាម Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahayan ជាប្រធានាធិបតីប្រទេសសហព័ន្ធ​អារ៉ាប់រួម មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៥) ព្រះនាម Abdul Azim ជាកូនស្តេចប្រទេសព្រុយណេ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៦) ព្រះនាម Hans-Adam II ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសលិចតិនស្តាញ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣.៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៧) ព្រះនាម Mohammed VI ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសម៉ូរ៉ូកូ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ២.១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៨) ព្រះនាម Albert II ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសម៉ូណាកូ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

៩) ព្រះនាម Qaboos bin Said al Said ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអូម៉ង់ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៩០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១០) ព្រះនាម Benazir Bhutto ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រទេសប៉ាគីស្ថាន មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៨៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

១១) ព្រះនាម Aga Khan IV ជាសេដ្ឋីប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៨០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១២) ព្រះនាម Abdullah II ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសស៊ូដង់ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៧៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៣) ព្រះនាម Elizabeth II ជាព្រះមហាក្សត្រទាំង ១៥ ប្រទេស (ប៉ែកអ៉ឺរ៉ុប) មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៤) ព្រះនាម Salman bin Abdulaziz Al Saud ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៥) ព្រះនាម Martha Lane Fox ជាអ្នកជំនួញប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៦) ព្រះនាម Martha Lane Fox ជាស្ត្រីអភិជនប្រទេសដាណឺម៉ាក មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៧) ព្រះនាម Queen Beatrix ជាអតីតកាន់ដំណែងម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសហូឡង់ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៨) ព្រះនាម Charlene ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសហូឡង់ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

១៩) ព្រះនាម Stéphanie ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសម៉ូណាកូ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០០ លានដុល្លារអាមេរិក

២០) ព្រះនាម Mswati III ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសស្វាស៊ីឡង់ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០០ លានដុល្លារអាមេរិក

២១) ព្រះនាម Farah Pahlavi ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០០ លានដុល្លារអាមេរិក

២២) ព្រះនាម Andrew ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៧៥ លានដុល្លារអាមេរិក

២៣) ព្រះនាម Carl XVI Gustaf ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសស៊ុយអែត មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៧០ លានដុល្លារអាមេរិក

២៤) ព្រះនាម Frederic von Anhalt ជាអ្នកជំនួញនៅប្រទេសអាមេរិក មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៦០ លានដុល្លារអាមេរិក

២៥) ព្រះនាម Charles ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសវេល មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៦០ លានដុល្លារអាមេរិក

២៦) ព្រះនាម Pierre Casiraghi ជាអ្នកជំនួញប្រទេសម៉ូណាកូ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

២៧) ព្រះនាម Pierre Casiraghi ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

២៨) ព្រះនាម Lorenzo Borghese ជាសហគ្រិនប្រទេសអ៊ីតាលី មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

២៩) ព្រះនាម Edward ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៣០) ព្រះនាម Catherine Oxenberg ជាតារាភាពយន្តក្នុងប្រទេសអាមេរិក មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤២ លានដុល្លារអាមេរិក

៣១) ព្រះនាម William ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសវេល មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣២) ព្រះនាម Akihito ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសជប៉ុន មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣៣) ព្រះនាម Harry ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសវេល មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣៤) ព្រះនាម Margrethe II ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសដាណឺម៉ាក មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣៥) ព្រះនាម Rania ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសស៊ុយអែត មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៣៦) ព្រះនាម Philip ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣៧) ព្រះនាម Harald V ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសន័រវេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣៨) ព្រះនាម Anne ជាកូនម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth II ប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣៩) ព្រះនាម Felipe VI ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអេស្ប៉ាញ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ២០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤០) ព្រះនាម Peter Phillips ជាកូនម្ចាស់ក្សត្រី Anne ប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ២០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤១) ព្រះនាម Eugenia Martinez de Irujo ជាអភិជនប្រទេសអេស្ប៉ាញ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ២០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤២ ព្រះនាម Luke Montagu ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ២០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤៣) ព្រះនាម Timothy Laurence ជាមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤៤) ព្រះនាម Infanta Elena ជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គ Juan Carlos I ប្រទេសអេស្ប៉ាញ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤៥) ព្រះនាម Infanta Cristina ជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គ Juan Carlos I ប្រទេសអេស្ប៉ាញ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤៦) ព្រះនាម Madeleine ជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គ Carl XVI Gustaf  ប្រទេសស៊ុយអែត មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤៧) ព្រះនាម Letizia ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤៨) ព្រះនាម Victoria ជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គ Carl XVI Gustaf ប្រទេសស៊ុយអែត មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៤៩) ព្រះនាម Silvia ជាម្ចាស់ក្សត្រីប្រទេសស៊ុយអែត មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៥០) ព្រះនាម Carl Philip ជាកូនព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គ Carl XVI Gustaf ប្រទេសស៊ុយអែត មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៥១) ព្រះនាម Juan Carlos I ជាអតីតព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអេស្ប៉ាញ មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១០ លានដុល្លារអាមេរិក

៥២) ព្រះនាម Beatrice ជាកូនស្រីច្បងព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គ Andrew ប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៥៣) ព្រះនាម Camilla Parker Bowles ជាប្រពន្ធរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គ Charles ប្រទេសវេល មានទ្រព្យសម្បត្តិ ៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៥៤) ព្រះនាម Sarah Ferguson ជាអ្នកនិពន្ធ, ផលិតករ និងអ្នកនិយាយសាធារណប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១ លានដុល្លារអាមេរិក

៥៥) ព្រះនាម Catherine ជាព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១ លានដុល្លារអាមេរិក
បញ្ជាក់ ទិន្នន័យទាំងនេះគឺយើងស្រង់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧៕
ប្រភព៖ jbasnas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *