មនុស្សច្រើនណាស់មិនបានដឹង!! ហាមដាចខាត់សម្លាប់ពស់ដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យព្រោះវាអាចធ្វើរឿងមិនគួរឲ្យជឿ…

ពស់ពិតជាសត្វកាចសាហាវដែលអ្នកតែងតែខ្លាច។ ពេលឃើញសត្វពស់អ្នកតែងតែរត់គេចឬក៏វាយសម្លាប់ព្រោះអ្នកខ្លាចវាចឹកសម្លាប់អ្នក។

 

 

 

 

តែមិនមានពស់ទាំងអស់សុទតែកាចសាហាវទេ។ យ៉ាងណាមិញមានពស់ម្យ៉ាងដែលអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងពីមុនមកទេគឺពស់ដែលមានក្រឡាចាំងពន្លឺដូចឥន្ធនូ ហើយមានក្បាលដូចជាអន្ទង់​ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាពស់ប្រេង។ វាជាពស់ដែលមិនចឹកសម្លាប់មនុស្ស តែផ្ទុយទៅវិញវាជាពស់ដែលអាចប្រយុទ្ធឈ្នះជាមួយពស់ដែលមានពិសនិងសត្វចង្រៃបានច្រើនប្រភេទដូចជា ពស់វែកដំបូក ពស់ខៀវ ពស់ថ្លាន់ និងពស់និងសត្វកាចសាហាវផ្សេងៗទៀតបានទៀតផង។ ដូចនេះវាអាចចាត់ទុកវាថាជួយការពារមនុស្សពីសត្វកាចសាហាវទាំងនោះទៅវិញទេ។

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *