តាមក្បួនចិនសែ បើអ្នកហ៊ានទុកលុយនៅ​កន្លែង​មួយ​នេះ អ្នកនឹង​ក្រ​មួយជីវិតគ្មានថ្ងៃមានវិញឡើយ..

តាមក្បួនចិនសែ បើអ្នកហ៊ានទុកលុយនៅ​កន្លែង​មួយ​នេះ អ្នកនឹង​ក្រ​មួយជីវិតគ្មានថ្ងៃមានវិញឡើយ..ខាងក្រោម​នេះ យើងខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​ទុក​លុយ​នោះ​ទេ​។ តើ​នៅ​កន្លែង​ណា​ទៅ​?

1.​ ​អ្នក​មិន​គួរ​ទុក​លុយ​នៅ​ក្រោម​ខ្នើយ​នោះទេ ព្រោះ​វា​អាច​ធ្វើឲ្យ​ទ្រព្យ​អ្នក​ហូរ​ចេញ​ក្រៅ​បាន​។ ម្យ៉ាងទៀត វា​នឹង​អាច​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​របស់​អ្នក ព្រោះ​មាន​មេរោគ​ជាច្រើន​នៅក្នុង​លុយ​នោះ​។ មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ វា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគេង​មិន​លក់ ដោយសារ​តែ​អារម្មណ៍​តានតឹង​។​

2.​ ​អ្នក​មិនគួរ​ទិញ​ផ្ទះ​ដែល​មាន​ជណ្តើរ​ទល់មុខ​នឹង​ទ្វារ​ផ្ទះ​ទេ ព្រោះ​វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យទ្រព្យរបស់​អ្នកកាន់​តែតិចៗ​។​

3.​ ​អ្នក​ក៏​មិន​គួរ​ទុក​របស់​ដែល​មិន​ប្រើ​នៅ​ក្រោម​គ្រែ​ដែរ ព្រោះ​វា​អាច​នាំ​សំណាងអាក្រក់​មក​ឲ្យ​អ្នក​បាន ដោយ​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​មិន​សម្រេច​ដែរ​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *