ជួយស៊ែរប្រាប់ស្រី្តៗឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នផង ថាអាហារទាំងនេះហាមបរិភោគនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះព្រោះវាអាច….

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរតែកំុបរិភោគអាហារទាំងនេះព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យទារកនៅក្នុងផ្ទៃអាចរលូតបាន។ ថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកអាហារមួយចំនួនដែលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះមិនគួរបរិភោគ។

១. ប្រភេទអាហាដែលមានផ្ទុកមេរោគច្រើនដូចជា ៖ ត្រីឆ្អី សាច់ក្លាសេ

២ អាហារឆៅ៖ មិនគួរទទួលទានដែរព្រោះវាមានជាតិពុល

៣ ល្អុងខ្ចី ៖ វាមានផ្ទុកជាតិអាស៊ីតនិងអង់ស៊ីមម្ប៉ាងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បូនស្រ្តី

៤ ម្នាស់ ៖ ផ្ទុកជាតិអាស៊ីតច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យរលូតកូនគ្រប់ពេល

៥. ថ្លើមសត្វ ៖ វាផ្ទុកទៅដោយសារជាតិពុល និងខ្លាញ់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទារក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *