ក្មេងស្រីអាយុ៤ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ហើយតែក្រុមគ្រួសារមិនអស់ចិត្តក៏ទៅរកគ្រូចូលរូបមើលគ្រូបានប្រាប់ថានាងនៅរស់ទើបក្រុមគ្រួសារជីកយកនាងពីផ្នូរមកវិញក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលតែក្រោយមក…..(មានវីដេអូ)

នៅក្នុងភូមិមួយក្នុងទីក្រុង Ilagan ខេត្ត Isabela ប្រទេសហ្វីលីពីន មានក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានជីកយកនាង​ពីផ្នូរវិញបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់នាងត្រូវបានគ្រូបុរាណជំនឿមួយរូបបានប្រាប់ថានាងនៅរស់នៅឡើយ។ ដោយមានក្ដីសង្ឃឹមថាកូនរបស់ពួកគេនៅរស់ដូច្នេះ​ពួកគេក៏​បាន​ជីក​ផ្នូយក​នាងឡើងហើយបានរង់ចាំឱ្យនាងភ្ញាក់ពីការដេកលក់របស់នាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។
ក្មេងស្រី Jenny Rose Jacinto មានជំងឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេឱ្យថ្នាំរួចមកជំងឺរបស់ Jenney ក៏​បាន​ធូស្រាលទៅ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងក៏ចាប់ផ្តើមមានញាក់ និងគ្រុនក្តៅជាថ្មីម្តងទៀតក្នុងពេលដ៏ឆាប់។ Jenny ត្រូវបានគេនាំទៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​ខេត្ត Isabela ជាកន្លែងដែលនាងត្រូវបានគេប្រកាសថានាងស្លាប់។ ឪពុករបស់នាងឈ្មោះ Jimmy Jacinto បាននាំនាងទៅផ្ទះដើម្បីធ្វើ​បុណ្យរយៈពេល​មួយថ្ងៃ​មុន​ពេលនាងត្រូវបានគេកប់។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់ញាតិរបស់ពួកគេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ Gemma Jacinto De Villa បានមកផ្ទះរបស់ពួកគេហើយប្រាប់ពួកគេថា “គ្រូបុរាណ​ជំនឿ” ម្នាក់បាននិយាយថាកូនស្រីរបស់ពួកគេនៅរស់នៅឡើយ។ ដោយសង្ឃឹមថាកូនស្រីរបស់ពួកគេនៅមានជីវិតនៅឡើយឪពុកអាយុ ៤៧ ឆ្នាំ និងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ Gina Jacinto អាយុ ៤៣ ឆ្នាំ បានជីកផ្នូរភ្លាមៗហើយយកកូនស្រីមកផ្ទះវិញ។ ប្តីប្រពន្ធនេះអះអាងថាពួកគេ​ភ្ញាក់ផ្អើលដែល​រាង​កាយកូនស្រីរបស់ពួកគេនៅតែទន់។ ឋោយជឿថាកូនស្រីរបស់ពួកគេនៅមានជីវិតនៅឡើយគ្រួសារនោះក៏ចាប់ផ្តើមបញ្ច្រក់ទឹកដោះទៅក្នុងមាត់របស់​នាង។

ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រូបុរាណជំនឿមកមកមើលបានអះអាងថាកូនស្រីរបស់ពួកគេត្រូវបានជីកយឺតពេលហើយក៏បានប្រាប់ថានាងបានស្លាប់ទៅហើយ។ គ្រួសារនេះក៏ស្រឡាំងកាំងទ្វេដងហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយសាកសពកូនរបស់ពួកគេនោះយ៉ាងណាទៀតទេ៕


សូមទស្សនាវីដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *