ច្បាស់ហើយប៉ុននេះលែងឆ្ងល់ហើយ! មកដឹងពីភាពខុសគ្នា ភ្លេីងក្រហមគ្មានសញ្ញាព្រួញ និងភ្លេីងក្រហមមានសញាព្រួញ

តាមរយៈទំព័រហ្វេសបុក “ផ្នែកសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និង ចរាចរណ៏ ក្រុងសៀមរាប” កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា បានឲ្យដឹងបែបនេះថា៖ សូមគោរពជម្រាបជូន សាធារណៈជន អ្នកប្រេីប្រាស់ផ្លូវ ជ្រាបថាភ្លេីងស្តុបមាន ពីរ ប្រភេទ គឺៈ(ភ្លេីងក្រហមគ្មានសញ្ញាព្រួញ និង ភ្លេីង ក្រហមមានសញាព្រួញ ) ៖

១/ភ្លេីងពណ៏ក្រហម គ្មានសញ្ញា ព្រូញបញ្ជាទិស បេីគ្មានឧបសគ្គ នៅខាងមុខ យានជំនិះ ខាងស្ដាំបំផុតអាចបត់ស្ដាំបានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។
២/ភ្លេីងមានសញ្ញព្រូញ ពណ៏ក្រហមហាមបត់ ស្ដាំ យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ មិនអាចបត់ស្ដាំបានឡេីយ ។

សូមចូលរួមគោរពច្បាប់ ស្ដីពី ចរាចរណ៍ ទាំអស់គ្នា ។ ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក សូម កុំ អោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *