រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ព្រសង្ឃពីរអង្គនេះ កំពង់តែទទួលបានចំនាប់អារម្មណ៌ខ្លំាងនៅលើហ្វេសប៊ុក…..!!(មានរូបថតទៀត)

ហ្វេសប៊ុក ប្រភពរូបភាព លោកសង្ឃពីរព្រះសង្ឃ ដែលមានរូបថតជាច្រើនសន្លឹក ជាមួយការតស៊ូនៅលើភ្នំ ដោយមានការ សាងសង់សំណាក់ នៅលើភ្នំព្រមទំាងការដើរបិណ្ឌបាតផងដែរ ដោយបានភ្ជាប់ទៅនិង ធម្មជាតិ ស្រស់ស្អាតសាកសមជាមួយទេសភាពស្រស់បំព្រងនៅកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ដោយព្រះ សង្ឃជាជនជាតិបរទេសទាំងពីរបានតែកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាសាងសងទីកន្លែងនៅ ដែលក្នុងរូបភាពស្រស់ស្អាតកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំងតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និងមានការចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់ ។តែយើងមិនដឹកថារូបភាពទាំងអស់នេះ នៅប្រទេសណាមួយ ទេ ។ បើចង៉ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *