ព្រឺឆ្អឹងខ្នងខ្ញាក ក្រោយពេលបង្ហោះ DRONE ថតសួនទឹកដែលគេបោះបង់ចោល ស្រាប់តែឃើញ…

បើលើយកប្រធានបទពីសួនសួនទឹកយើងតែងតែគិតមានមនុស្សម្នាលជាច្រើនកំពុងតែលេងយ៉ាង
សប្បាយរីករាយជាមួយមិត្តភក្ក័ និងក្រុមគ្រួសារដោយស្នាមញញឹម។

អីឡូវនេះសូមណែនំាបងប្អូនអោយបងប្អូនស្គាល់សួនទឹកមួយកន្លែង នៃរដ្ឋតិចសាសត្រូវបានគេបោះ
បង់ចោលក្នុងឆ្នំា២០០៣។ថ្មីៗបុរសម្នាក់បានបង្ហោះ  Drone ថតលើសួនទឹក ស្រាប់តែឃើញសុទ្ធតែគំនរសំរោមគ្រប់កន្លែង និងរូបភាពគំនូរដែលពោលពេញដោយភាពព្រឺព្រួច ប៉ន្តែវាអាចជាកន្លែងដ៏
សំរាប់ថតកុនបែបភ័យរន្ធត់។

សម្រាប់មនុស្សដែលចូលចិត្តចូលទៅកន្លែងដែលគួរអោយភ័យខ្លាច និងគួរឱ្យរន្ធត់នោះ សួនទឹកដែលបោះបង់ចោលនេះនឹងក្លាយជាទីកន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់ចូលទស្សនាកម្សាន្ត៕


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *