មេមិនដែលនៅក្រោមពង! មើលល្បិចទាំងអស់នេះហើយ អ្នកញៀនល្បែង អាចលាន់មាត់ “កាដុំឆែប!”(មានវីដេអូ)

ពាក្យចាស់​ពោលថា “​មេ​មិនដែល​នៅក្រោម​ពង​” គឺ​ពិតជា​ត្រឹមត្រូវ​ណាស់​។ អ្នក​លេងល្បែង​ប្រហែលជា​មានសំណាង ប៉ុន្ដែ​សំណាង​មិនអាច​ឈ្នះ​នឹង​ល្បិច​របស់​មេនោះ​ទេ​។​
​    ​ទស្សនា​ល្បិច​មេ​ក្នុង​ល្បែងស៊ីសង​សម័យ​បច្ចេកវិជ្ជា អ្នកលេង​ឡុកឡាក់ និង​បៀរ​ទាំងឡាយ នេះហើយ​មូលហេតុ​ពិត​ដែល​អ្នក​មិន​សល់​ប្រាក់​សូម្បី​តែមួយ​សេន​ក្នុង​ខ្លួន​បន្ទាប់ពី​លេងល្បែង​រួច​។​
​សម័យ​បច្ចេកវិជ្ជា គេ​អាចឱ្យ​គ្រាប់​ឡុកឡាក់​លោត​ទៅ​លេខ​អ្វី​ក៏បាន​ដែរ ជាពិសេស​បៀរ ៥២ សន្លឹក ប៉ុន្ដែ​ដូច​ក្នុង​វីដេអូ មិនដឹងថា​គេ​លាក់​បៀរ​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​នោះទេ​នៅពេល​ចែក​ម្ដងៗ​។ ក្រោយពី​ទស្សនា​វីដេអូ​រួច​សូមអ្នក​ញៀន​ល្បែង​ទាំងឡាយ​ឈប់​ប្រព្រឹត្ត និង​ទុក​ប្រាក់​ការ​ប្រពន្ធ ឬ​រកស៊ី​ដើម្បី​អនាគត​ទៅ​៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *