ព្យាបាលគ្រួសតម្រងនោម មិនចំណាយច្រើន ងាយធ្វើ ងាយរកបាន មានប្រសិទ្ធភាព !ជួយប្រាប់ឲ្យបងប្អូននូវតាមស្រុកស្រែរចំការបានដឹងផង !!!!

គ្រូសតម្រងនោមអាចព្យាបាលបាននូវគ្រប់ដំណាក់កាល ដោយគ្រាន់តែធ្វើដូចតទៅ ៖

១.ផ្លែម្នាស់អាំងឆ្អិនច្របាច់

២.ពូតយកទឹកម្អមបុកច្របាច់

៣.ពូតយកទឹកទឹកដូងខ្ចី

វិធីធ្វើ

ចោះរន្ធក្នុងផ្លែរម្នាស់១ផ្លែ ប្រហែល២ថ្នាំងដៃ រួចដាក់សាច់ជូរចូលប្រហែល 0,3g (តែអ្នកខ្លះគេមិនដាក់សាច់ជូរទេ ចឹងអាចមិនដាក់ក៏បាន)
ដាក់អាំងឲ្យឆ្អិនក្រៀមខាងក្រៅដូចក្នុងរូបថត

ចិតសំបកចេញ រួចចិតចំណិតៗពូតយកទឹក ចែកជា២ចំណែក

ផឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃពេលក្រោកពីគេងព្រឹក និងមុនគេងយប់ (ហូបក្រោយពេលញ៉ាំអាហារព្រឹក៣០នាទីបើមានជំងឺក្រពះ)។
ម្អមស្រស់ ប្រហែល 50g (ម្អមក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយកម្ចាត់ដំគ្រួសដែរ)

ត្រូវលាងសម្អាតម្អមដោយទឹកអំបិលឲ្យបានស្អាតហើយ បុកលាយជាមួយទឹកដូងខ្ចី១ផ្លែ រួចពូតយកទឹកផឹកដើម្បីជំនួយកម្លាំង ព្រមទាំងបើកផ្លូវកាន់តែធំងាយស្រួលឲ្យគ្រួសចេញចែកវាជា៣ចំណែក រួចផឹក៣ពេលក្រោយពេល ផឹកទឹកម្នាស់រួច៣០នាទី និងក្រោយពេលបាយថ្ងៃត្រង់៣០នាទីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នឹងទទួលបានផលប្រសិនបើ គ្រួសមានទំហំត្រឹម10mm។ មិនចំណាយច្រើន ងាយធ្វើ ងាយរកបាន មានប្រសិទ្ធភាព!

*សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *