បង្ករការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពង​ដាយ​ណូ​ស័​រ​ញាស់​កូន​ក្នុង​សារមន្ទីរដោយសារតែ…

តាមរយះវីដេអូពីគេហទំព័រយូធូបមួយបានបង្ហាញពីការញាស់ពងដាយណូស័រមួយដែលមានអាយុ២០០​លាន​ឆ្នាំនៅក្នុងសារះមន្ទីសារមន្ទីរ Museum für Naturkunde របស់​អាល្លឺម៉ង់។

តាមរយះការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាការញាស់ពងដាយណូស័រដែលមានអាយុ ២០០លានឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែនូវក្នុងសារមន្ទីខាងលើបានដឹងតាំងពងដាយណូស័រក្បែរបន្ទប់កំដៅដែលធ្វើឲ្យវាអាចញាស់បាន។

 

បន្ទាប់មកសត្វដ៌កម្ររនេះត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅ Berlin Zoo ដែល​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកជា​កន្លែង ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *