មិនធម្មតាមែន! ស្ដ្រីខ្មែរដំបូងគេម្នាក់នេះ ដណ្តើមបានលេខ១ ដោយឈ្នះការប្រណាំងឡាន

នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតជាកម្រណាស់ ដែលនារីខ្មែរជាអ្នកប្រណាំងឡាន ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កីឡាការិនី សេង សុជាតា ជាការីបើកបរ របស់រថយន្តមួយគ្រឿង ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានចូលរួម ក្នុងការប្រណាំងយានយន្តឆ្លងកាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឧបសគ្គ Khmer Rally Raid ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមប្រធានបទ «រួមគ្នាថែរក្សាបរិស្ថាន និងធនធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធម្មជាតិ» ។

គួររំលឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផងដែរថា កីឡាការិនី សេង សុជាតា ធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រណាំងរថយន្តអន្តរជាតិ «Asia Cross Country Rally 2018» ម្តងរួចម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កហើយ។ ហើយបានប្រណាំងឆ្លងពីថៃ ម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក កម្ពុជា ក្នុងវិញ្ញាសារប្រភេទរថយន្តប្រើសាំងដោយទទួល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ទៀតផង។

គួរជម្រាប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថា​ ព្រឹត្តិការណ៍ Asia Cross Country Rally​ 2018​ កន្លងទៅ ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យានយន្តអន្តរជាតិលើកទី២៣​ ប្រចាំតំបន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាស៊ី។​ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ​ បានចាប់ផ្ដើមពីខេត្តប្រាជិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុរី​ ប្រទេសថៃ នាថ្ងៃទី១៣​ ខែសីហា និងបញ្ចប់នៅរាជ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធានីភ្នំពេញ​ ប្រទេសកម្ពុជា នាល្ងាចថ្ងៃទី១៨​ ខែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ៕

 

 

ប្រភព៖ cambo-fresh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *