សូមសើរលោកតា ដែលចំណាយពេលស្ទើរតែមួួយជីវីតដំាដើម ខណះពេលដែលអ្នកស្រុកជាច្រើននិយាយថាគាត់ឆ្កួតនឹងការដាំដើមឈើ ៤៨ឆ្នាំក្រោយបានដឺងថា…

មនុស្សយើងមួយចំនួនជាអ្នកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ រួមមាន ព្រៃឈើ​ សត្វព្រៃ ….ចុះអ្នកទំាងអស់គ្នាឆ្លាប់គិតថាចូលរូមការពារឆនធានធម្មជាតិនោះអត់…. នេះជារឿងដ៏កំម្របំផុតដែលលោកតាម្នាក់ ដែលចំនាយពេលស្ទើរតែមួយជីវីតដើម្បីដំាដើមឈើ ដើម្បីកែប្រែកន្លែងដែលគាត់រស់នៅអោយមានសភាពស្រស់បំព្រងព្រោះតំបន់របស់គាត់ត្រូវបាន គេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទំាងស្រុង។

លោកតា អាប់ឌុលសាម៉ាឌស្ហេក( Abdul Samad Sheikh) មានអាយុ ៦០ឆ្នំា មានមុខរបរជាអ្នករត់ រម៉ក់កង់បី ។លោកតាបានចំាផ្តើមដំាដើមឈើ នៅពេលដែលលោកតាមានអាយុ១២ឆ្នំា ហើយក្នុង មួយថ្ងៃលោកតាដំាដើមឈើបីដើម។ ការដំារបស់គាត់បានធ្វើអោយអ្នកស្រុកភូមិមួយចំនួនបានគិត ថាគាត់ឆ្កូត ប៉ន្តែគាត់ មិនដែលខ្វល់នឹងពាក្យសំដីរបស់អ្នកស្រុកឡើយ គាត់តែងតែនិយាយថា៖ ខ្ញំុពិតជាដេកមិនលក់ប្រសិនជាខ្ញុំមិនបានដំាដើមឈើក្នុងមួយថ្ងៃ។ ភាគច្រើននៃការដំារបស់គាត់ គឺដំានៅលើដីរដ្ឋាភិបាលដែលទុកចោល មិនត្រឹមតែដំាតែមួយមុខទេ លោកតាបានមើលស្រោចទឹកដាក់ជី។ ការដំារបស់គាត់ជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាការរួមចំណែកក្នុងសង្គមក្នុងការពារបរិស្ថាន ដែលយើងរស់នៅ ដោយគាត់ចំណាយពេលជិតមួយជីវិតរបស់លោកវាពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់។

គាត់ក៏បានក្លាយខ្លួនជាមនុស្សគំរូប្រចំាស្រុកភូមិ រហូត កាសែត The Daily Star ប្រចំាប្រទេសរបស់ គាត់បានប្រគល់ពាន់រង្វាន់ និងទឹកប្រាក់មួយចំនួន ព្រមទំាងជួយសាងសងផ្ទះអោយលោកតា ជាកិច្ចតបសងនូវទង្វើរដ៏របស់គាត់។

បើសិនជាមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើដូចគាត់ ព្រៃឈើនឹងមិនបាត់បង់ដូចសព្វថ្ងៃនេះទេ។សូមចូលរួមអភិរក្ស ព្រៃឈើ និងឆនធានឆម្មជាតិទំាងអស់គ្នា……………………..។

   

 

          សូមទស្សាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *