ព្រឺក្បាលខ្ញាក់ សត្វក្រពើពណ៍ស គឺជាសត្វដែលជិតផុតពូជ ហើយវាមានប្រហែលជា ៥០ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោក (មានវីដេអូ)

បើនិយាយពីសត្វក្រពើ លោកអ្នកច្បាស់ជាខ្លាចហើយមើលទៅ ព្រោះវាជាសត្វដែលសុីសាច់ស្រស់ជាអាហារ ដូច្នេះហើយវាតែងតែសត្វដែលមានជីវិត។ ហើយសត្វក្រពើដែលលោកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់នោះតែមានពស់ក្រម៉ៅ តែអ្វីដែលប្លែកនោះសត្វក្រពើក៍មានពូជសំបុរពណ៍សដែរ។

ហើយក្រពើដែលមានសំបុរពណ៍សនោះគឺជាសត្វដែលកម្រ ហើយវាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ សត្វក្រពើពណ៍សនេះដែរគឺមានប្រហែលជា៥០ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោក ហើយគេបានរកឃើញវាតែបីក្បាលនោះទេ ដើម្បីយកវាមកចិញ្ចឹម និងអភិរក្សវា។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *