អ្នកមាន សរសៃរត់កាត់លើ “ភ្នែកគោត្រង់កដៃឆ្វេង” នោះអនាគតមុខ​ នឹងក្លាយជាអ្នកមានមិនខាន!

នៅក្នុងសង្គមយើងតែង មានអ្នកមាននិងអ្នក ក្រជាធម្មតា ហើយជាធម្មតាមនុស្សគ្រប់រូបតែង ប្រាថ្នាចង់មាន លុយ​កាក់ចាយវាយពេញដៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែការដែលមានទ្រព្យស្តុកស្តមនោះ វាកើតឡើង ពីការខិតខំរកសីុខ្លួនឯងបូកផ្សំនឹងព្រេងសំណាងផង?

លោកអ្នកសាកទាញដៃទាំងសងខាងពិនិត្យលមើល តើនៅលើភ្នែកគោនៃកដៃរបស់អ្នកមានសរសៃឈាមរត់ កាត់ដែរឬទេ? ប្រសិនបើលោកអ្នកមានដៃខាងឆ្វេងដែល មានសរសៃឈាមវារកាត់បែបនេះពិតមែនយោងតាម ក្បួនហុងស៊ុយរបស់ចិនសែ បានបង្ហាញថានោះទៅថ្ងៃអនាគត លោកអ្នកមុខនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានលុយកាក់ ស្តុកស្តមជាមិនខាន។\

ទោះបីជាតាមរយៈក្បួនបានបង្ហាញថា យើងនឹងក្លាយជាអ្នកមានក៏ដោយ ក៏យើងមិនត្រូវផ្តេកផ្តួល តាមព្រេងសំ ណាងទាំងស្រុងដែរ គឺត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរកសុីខ្លួនឯង បូករួមជាមួយភ័ព្វសំណាងផង ទើបទ្រព្យរត់មករកយើង តាមក្រោយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *