ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណស់!! កូនខ្មែរអាចផលិតរថយន្តជិះបាន (មានវីដេអូ)

នេះពិតជារឿងល្អមួយដែរ ទោះបីជាការច្នៃនេះមិនបានល្អខ្លាំងណាស់ណា​ តែវាគឺជាការច្នៃរបស់កូនខ្មែរយើងដែលបានធ្វើវាដោយមិនបានចូលសាលាទាល់តែសោះ ដូច្នេះវាគឺជាដុងមួយ ប្រសិនបើអោយពួកគេចូលសាលារៀននោះ ពួកគេច្បាស់ជាមានសមត្ថភាពអាចផលិតរបស់ល្អបាន។


ដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូនេះវិញគឹមានកូនខ្មែរយើងនៅតាមជនបទបានយកកង់និងស័ង្ហសីច្នៃជារថយន្ត ដែលអាចជិះបាននិងអាចបត់បាន ប៉ុន្តែមិនមានម៉ាសុីនសំរាប់បញ្ចេះនោះទេ ព្រោះថាគេជាអ្នកក្រីក្រ ហើយគ្មានលទ្ធភាពទៅទិញម៉ាសុីនទាំងនោះមកច្នៃនោះទេ​​ មានយករបស់សល់នានា មកច្នៃតែប៉ុណ្ណោះ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *