តោះស៊ែរចែកគ្នាមើល​ ដើម្បីយល់ដឹងនូវវីធីដោះអំពើគេដើម្បី​ការពារ​ខ្លួនពី…

នេះគឺជាការធ្វើកិច្ច​វេទមន្ត​ដើម្បីដោះអំពើពីនរណាម្នាក់ដែលបានដាក់មកលើយើង​ ហើយកិច្ច​វេទមន្ត​នេះផងដែរ​ អាចធ្វើការដោះអំពើបានដោយខ្លួនឯង​ មិនថាជាគ្រូចាម​ ខ្មែរ​ ថៃ​ យួន​ ចិន​ នោះទេ​ យើងអាច​អនុវត្តន៍​បានតាមវិធ៏នេះ​ដោយដំបូងយើងត្រូវដឹងថានរណាជាអ្នកដាក់យើងជាមុនសិន​ បន្ទាប់មកយកធូប៣សរសៃ​ រួចហើយយកថ្មមួយដុំទៅដាក់ចូលក្នុងដី​ ដែលមានជំរៅ២ចង្អាម​តែកុំកប់ដីអោយសោះ​ បន្ទាប់មកទៀតយកធូប៣សរសៃនោះមកអុជនិងនិយាយថា​ បើសិនជាភាគីម្នាក់នេះជាអ្នកធ្វើ​ អោយត្រូវ​ តែបើភាគីម្នាក់នេះធ្វើមន្តអាគមន៏សូមអោយវិលចំណងទៅរកម្ចាស់ចំណងដែលធ្វើវិញចុះ។


រីឯ​គាថាដោះអំពើនៅពេលមាននរណាម្នាក់បានអោយយើងនូវនំចំណី​ ភេសជ្ជៈ​ និងរបស់របរផ្សេងនោះ​ គឺត្រូវ​មើលថា​ ម្នាក់នោះនិងយកដៃម្ខាងទៀតរបស់គេ​ទ្រទៅលើដៃម្ខាងទៀតដែលមានរបស់នោះ​ រួចហុចមកអោយយើង​ មានន័យថាគេកំពុងតែចង់ធ្វើអំពើមកលើយើងហើយ​ គួរតែ​ប្រយត័្ន​ផង។ គាំថាដោះអំពើ៖
ឧម្ម ឬទ្ធី​ សន្ឋិតបារមី ទើបគ្រូប្រើអញ​ ឲ្យខាបអស់សារពើធ្មប់ អាប មេក្រមី ឃុនខាប​ ចាយរ៉ាយខាប ឥឥខាប​ ខាយរ៉ាយរ៉ាយ ស្វាហៈ (៧ចប់)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *