ព្រឺឆ្អឹងខ្នង!! ចេះតេឆ្ងល់ស្ទះទុយោទឹកជាច្រើនថ្ងៃហើយ ស្មានតែមានរបស់អីក៏ទៅជីកមើល ស្រាប់តែជួបរឿងដ៏ចម្លែក

បុរសម្នាក់ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលទុយោទឹករបស់ខ្លួនបានស្ទះជាច្រើនថ្ងៃដោយមិនដឹងមូលហេតុ ទ្រាំមិនបានព្រឹកឡើងក៏សម្រេចចិត្តទៅជីកមើលតើមានរឿងអ្វីចម្លែកបានជាជួបរឿងបែបនេះ។

លុះក្រោយពេលដែលគាត់បានជីកស្រាប់តែជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់ដោយឃើញសត្វមួយក្បាលជាប់ខ្លួននៅនឹងទុយោទឹករបស់ខ្លួន ដោយមិនដឹងមូលហេតុអ្វីដែលវាអាចចូលបាន។

ហើយបើតាមមើលដំណើរប្រហែលជាសត្វនេះវាបានចេញចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែប្រហែលថ្មីៗនេះវាស៊ីចំណីធំធាត់ជាងមុខ ទើបបណ្តាលអោយជាប់ខ្លួនបែបនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *