ចាស់ៗពីដើមនិយាយអំពី សុបិនទាំង៨ ដែលឆុតបំផុត និងជិតដល់គូព្រេង

អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្លាប់សុបិនឃើញនៅសកម្មភាពខ្លួនធ្វើអ្វីនោះហើយ ព្រោះថាមិនយើងអោយតែពេលគេលក់គឺតែងតែសុបិនឃើញនៅអ្វីម្យាងហើយ ដែលវាដូចជាកាពិតចឹង។ ការសុបិននេះដែរគឺជាការបង្ហាញនូវអនាគតកាលរបស់យើងនៅពេលខាងមុខ ដែលយើងនឹងត្រូវជួបប្រទះ។

តាមរយះ ហោរាសាស្ត្រ​​លោកនួន ប៊ុត បានបញ្ចាក់ថា ការយល់សុបិននីមួយៗគឺវាបញ្ចាក់ថាអ្នកនឹងជួបរឿងអ្វីមួយនៅពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខាន អំពីសកម្មភាពនៃអ្នកយល់សុបិននោះផងដែរ។ ហើយលោកក៍ប្រាប់នៃសុបិនទាំង៨ ដែលចាស់ៗពីដើមទាយឆុតបំផុត ដែលជាសុបិនជិតដល់គូរព្រេងមានដូចជា:

១. យល់សបិ្តឃើញថាដេកកណ្ដាលដី

២. យល់សបិ្តឃើញឈ្លើងទាម ឬពស់ចឹក ឬនាគព័ទ្ធ

៣. យល់សបិ្តឃើញបានស្លៀកពាក់សចុះងូតទឹក ហើយបានបេះផ្កាឈូក

៤. យល់សបិ្តឃើញសៀតផ្កានៅគុម្ពត្រចៀក

៥. យល់សបិ្តឃើញលឬពាក់ស្បែកជើង ហើយត្រូវជើងទាំងពីរ

៦. យល់សបិ្តឃើញស្លៀកសំលៀកបំពាក់កូនក្រមុំ

៧. យល់សបិ្តឃើញកម្រងផ្កាម្លិះ ឬកម្រងផ្កា

៨. យល់សបិ្តឃើញត្រេចទៅក្នុងព្រៃចាប់បានហង្ស

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *