សូមជួយ​ចែករំលែក​ផង! គ្រោះថ្នាក់នៃការបើ កម៉ាសុីនត្រជាក់​ អាចសំលាប់មនុស្សបាន ព្រោះ​វានឹងបណ្តាលឲ្យ…

ជំងឺមហារីក​ មិនថាតែប្រភេទជំងឺអ្វីទេ​ គឺជាប្រភេទដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិត​ គ្រប់អ្នកជំងឺដែលបានកើតដល់ដំណាក់កាលមហារីកហើយ​គឺមានន័យថា​ អ្នកជំងឺនឹងត្រៀមចាំតែថ្ងៃស្លាប់តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ដូច្នេះ​វាពិតជា​ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់​ ហើយបងប្អូនក៏គួរតែមានការយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនផងដែរ​ ដើម្បី​បញ្ចៀស​ និងការពារពីជំងឺមហារីក។

ជាក់ស្តែងនៅក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​ ប្រិយមិត្ត​គួរតែមានការយល់ដឹងផងដែរអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបើក​ម៉ាសុីន​ត្រជាក់ឡាន​ ព្រោះ​វាអាចបណ្តាលឲ្យយើងកើតនូវជំងឺ​មហារីក។ កត្តាដែលអាចបង្កឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីក​ នៅពេលបើកម៉ាសុីនត្រជាក់​ ហើយ​មិនបានបើកកញ្ចក់​ និងទ្វារឡាន​ វានឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃតាប្លូ​ បញ្ចេញ​នូវ​សារធាតុ​ពុល”បង់ហ្សែន”​ ដែលជាសារធាតុម្យ៉ាងបង្កទៅជាជំងឺមហារីក។

ហើយមួយ​ទៀតនោះសំរាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះ​ វាក៏អាចបង្កឲ្យរលូតកូនផងដែរ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​បញ្ចៀស​បាននូវសារធាតុពុលបែបនេះ​ រថយន្ត​គួរតែ​បើកទ្វារឬក៏​កញ្ចក់រយះពេល៣ទៅ៤នាទីសិន​ចាំបើកម៉ាសុីនត្រជាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *