អ្នកស្រុកម្នាក់នៅពេលចូលព្រៃបានប្រទះឃើញ​ របស់ដ៏ចម្លែកមួយ​ តែនៅពេលដែលយកដៃទៅប៉ះក៏ស្រាប់តែ…

អ្នកស្រុកម្នាក់បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃ​ដើម្បី​កាប់គាស់​ និងស្វែងរកឱសថ​បុរាណ​ គាត់បានដើរឆ្លងកាត់ព្រៃយ៉ាងជ្រៅ​ និងភ្នំជាច្រើន​ ក្រោយមកគាត់ក៏បានប្រទះឃើញនូវវត្ថុមួយ​ វាស្ថិតនៅទីមួយយ៉ាងខ្ពស់​ គាត់ក៏បានឡើងទៅមើល វាហាក់បីដូចជាគ្មានជីវិតយ៉ាងចឹង​ ក្រោយមកគាត់ក៏បានយកឈើរំពាត់ទៅប៉ះវា​ ហើយ​វាក៏មានចលនា​ ដោយសារតែចម្លែកពេក​ និងមិនធ្លាប់ស្គាល់ទៀតនោះ​ គាត់ក៏បានថតវាទុក។

 

ដោយសារតែមានការងើងឆ្ងល់​ និងមិនដែលបានស្គាល់ផងនោះ​ បុរសម្នាក់នោះក៏បានយករូបទៅសួរអ្នកជំនាញម្នាក់​ ក្រោយមកអ្នកជំនាញបានឆ្លើយថា​ វាមិនម៉ែនជា​ឱសថ​បុរាណ​អីនោះទេ​ តែវាគឺជាសត្វខែល​ ដែលជាប្រភេទសត្វម្យ៉ាងដ៏កម្រ​បំផុត។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *