ស្អាតខ្លាំងណាស់! កំពូលចិញ្ចើមប្រចាំឆ្នាំ២០២០! ស្អាតប្លែកបស់គេដែរតាស់ បែបថ្មី២០២០…

ថ្មីៗនេះមានគណនី បានសរសេរបង្ហោះពីស្រ្តីម្នាក់ ដែលបានលេងចិញ្ចើមយ៉ាងឡូយអស់ស្ទះ បើតាមមើលនោះហើយជាម៉ដែលថ្មីរបស់ចិញ្ចើមបែប២០១៩។
ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏មែន ទោះមើលទៅដូចជារាងស្លុយបន្តិច តែនោះជាស្តាយបរទេស។

ហើយក៏មិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានដែរថា នារីខ្មែរយើងនឹងលេងស្តាយបែបហ្នឹងដែរក៏អត់។ បើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *