ខ្លាំងបាត់.!នារីអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបុរស់ម្នាក់ចម្លងមេរោគអេដស៍ខឹងពេកដើចំម្លងដល់ប្រុសៗដ៏ទៃទៀត324នាក់…..

រស់នៅក្នុងវ័យដ៏ស្រស់ស្អាត ពេញក្រមុំអាយុ19ឆ្នាំហើយមានជីវិតដ៏ល្អប្រសើ តែស្មានមិនដល់ថាពេលវេលាកន្លងហួសទៅត្រឹមតែមួយយប់ក៏បានធ្វើអោយនាងត្រូវខខូចអនាគត ហើយចងកំហឹងដើសងសឹងប្រុសៗជាច្រើននាក់ទៀតអោយមកខូចអនាគត់ជាមួយនាង…

កាលពីថ្ងៃទី22 ខែមករាឆ្នាំ២០២០ ខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មពិធីផឹកសុីជាមួយមិត្តពេលខ្ញុំដាក់ជ្រុសបន្តិចក៏ស្រវឹង ស្រាប់តែបុរស់ទើបស្គាលគ្នាបាននាំខ្ញុំមកផ្ទះសំណាក់សុីចុកគ្នា ពេលព្រឹកឡើងមើលខោអាវខ្ញុំអស់រលីង ខ្ញុំសួរថាបងយប់មិញដាក់ស្រោមអត់ គាត់ថាដាក់ពេលខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅមើលក្នុងចានបង្គន ស្រោមដាច់ ធ្ចើអោយខ្ញុំភ័យជាខ្លាំង ទី1ខ្លាចមានផ្ទៃពោះទី2ខ្លាចឆ្លងរោគអេដស៍…

មិនយូប៉ុន្មានខ្ញុំក៏ទៅេពិនិត្យហើយជួបមេរោគអេដស៍…

ធ្វើអោយនាងត្រូវខូចចិត្តជាខ្លាំងខូចអនាគត់ទាំងវ័យក្មេង ដេកចាំថ្ថៃស្លាប់ នាងអាណិតម៉ែរបងប្អូនគ្រួសាមិនគួណាធ្ចើអោយពួកគាត់អស់សង្ឃឹមនាងចង់សម្លាប់ខ្លួនម្ដងៗ តែអ្វីក៏មិនដឹង មកធ្វើអោយនាងបែកគំនិតចងគំនុំសងសឹង នាងគិតថាខ្លួននៅក្មេងហើយស្អាត ក៏ទៅធ្វើបាបអាប្រុសណាខូចៗនៅតាមក្លឹប ទាំងកំលោះនឹងអ្នកមានប្រពន្ធ បើគិតមកដល់ពេលនេះ មនុស្សប្រុសគឺ324នាក់ហើយដែលឆ្លងរោគពីនាង

សម្រាប់បងៗដែលចង់រកសុីខាងក្រៅសុំប្រុងប្រយ័ត្តផងអេដស៍អត់ស្គាលម្ចាស់ទេ.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *