គួរឲ្យអាណិតប្រុសៗណាស់លោកអើយមិនគួរណាឡើយប្រពន្ធបានធ្វើបាបចិត្តរបស់ពួកគេស្ទើរដាច់ខ្យល់ស្លាប់បែបនេះសោះ…

ពេលបានឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះហើយ គឺពិតជាអាណិតបងប្រុសៗស្ទើរខ្លោចចិត្តទៅហើយ ព្រោះពេលលោកប្តីជូនប្រពន្ធទៅដើរ Shopping ម្តងៗពិតជាធ្វើឲ្យប្រពន្ធសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង បានដើរទិញរបស់របរផ្សេងៗ តែស្រីណាក៏ដូចស្រីណាដែរគឺដើរទិញអស់មួយផ្សារតែម្តង រហូតដល់រាប់ម៉ោងឯណោះ។

តែប្រុសវិញច្បាស់ជាទៅរកកន្លែង ដេកសិនហើយ។


ប្រើចង់ដឹងច្បាស់ថា អារម្មណ៍របស់បុរសៗពេលជូនប្រពន្ធទៅផ្សារម្តងៗ ថាយ៉ាងណានោះ សូមមកទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *