ព្រឺរោមខ្ញាក់! គិលានុបដ្ខាកយិការស្រស់ស្អាតម្នាក់ត្រូវបាន បញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែ…

ប្រទេសថៃ៖ គិលានុបដ្ខាកយិការត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែ រូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង ។ អ្នកគ្រួពេទ្យស្អាតនោះមានឈ្មោះថា Namking Kanyapak នាងបានធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃ ដោយសារតែរូបរាងនិងសម្រស់ដ៏ស្អាត បានធ្វើអោយប្រុសៗជាច្រើន មករកនាងនៅមន្ទីរពេទ្យដែលនាងធ្វើការ ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សមក


កាន់តែច្រើនឡើងៗ ក្នុងនោះមានមួយចំនួនធំ ពុំមែនជាអ្នកជម្ងឺទេ ដែលជាមួលហេតុធ្វើអោយនាង ពិបាកចិត្តជាខ្លាំង ។គណៈនាយកមន្ទីរពេទ្យបានប្រជុំគ្នា ហើយក៏សម្រេចចិត្តឲ្យ Namking Kanyapak ឈប់ពីការងារដើម្បីសំរួលការណ៏កកកុញ នាំឲ្យអ្នកជម្ងឺពិត គេពុំសប្បាយចិត្ត ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *