មើលហើយព្រឺក្បាលជំនួសញាក់សាច់ថតបានខ្មោចស្ដែងកំពុងធ្វើបាបមនុស្ស(វីដេអូ)

ច្បាស់ណាស់រឿងរាវទាក់ទងនឹងខ្មោចវាគឺជារឿងរាវមួយដែលល្បីល្បាញ ជាច្រើនទស្សវត្តន៍ណាស់មកហើយ

រហូតមកដល់បច្ចប្បន្ននេះមានអ្នកខ្លុះជឿរថាមានខ្មោចពិតមែន តែអ្នកខ្លុះនៅតែមិនជឿដដែលសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាឹស្រ្តក៏មិនអាចស្រាវជ្រាវដឹងនោះដែថានៅលើលោកយើងនេះ មានខ្មោចមែនឬក៏អត់ តែថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសុំនាំប្រិយមិត្តមកមើលវីដេអូមួយដើម្បីអោយដឹងថា តើខ្មោចមានមែនឬក៏អត់…? (មានវីដេអូ)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *