រឿងមិនគួរឲ្យជឿទេ! ក្មេងស្រីអាយុ ៩ឆ្នាំ អាចធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរស់បានយ៉ាងស្រួលពេញមួយជីវិត ដោយអាចរកប្រាក់បាន រហូតដល់ទៅ…

ក្មេងត្រឹមតែអាយុ ៩ឆ្នាំ អាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយបាន ថែមទាំងរកប្រាក់បានមិនក្រោមពី ៣ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះទេ ហើយនាងក៏អាចធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរស់បានយ៉ាងស្រួលពេញមួយជីវិត ។ មានផលិតកម្មជាច្រើនបានមកទាក់ទងនាងដើម្បីចុះកុងត្រា ប៉ុន្ដែបច្ចុប្បន្ននេះនាងបានចុះកុងត្រាជា មួយផលិតកម្មមួយរួចហើយ ដោយបទចម្រៀងរបស់

នាងលក់ដាច់បានជាង ១សែនដុល្លារ ។ អាចនិយាយបានថាជាចំណូលមួយដ៏ល្អបំផុត ហើយប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់នាងមិនក្រោមពី ៥៧លានដុល្លានោះទេ ពិតជាមិនធម្មតាមែន ៕ បញ្ជាក់ គេមិនបានដឹងពន៍មានលម្អិតអំពីតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនេះទេ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *