ចែកគ្នាដឹងផងបងប្អូន ! ប្រភេទពស់ ដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់ ដល់មនុស្សបំផុត ហើយនេះជាធីសង្គ្រោះបឋម

ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសក្តៅហើយសើម ដូចនេះសំបូរសត្វមានពិសជាច្រើន។ ហើយក្នុងចំណោមនោះពស់បង្ករគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រភេទពស់ ដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់ ញឹកញាប់ ដល់មនុស្សនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

១) ពស់វែកក្របី

២) ពស់វែកដំបូក

៣) ពស់វែករនាម

៤) ពស់ខ្លួនសរ​-ខ្មៅ

៥) ពស់ខ្លួនលឿង​-ខ្មៅ

៦)​ ពស់ក្បាល​-ក្រហម

៧)​ ពស់សមុទ្រ

៨)​ ពស់ស្រការចាស់

៩) ពស់ពព្លាក់

១០) ពស់ហនុមាន

១១) ពស់ខៀវភ្នែកធំ

១១) ពស់ខៀវភ្នែកធំ

ដូចនេះហើយពេលឃើញពស់ប្រភេទទាំងអស់នេះសូមជៀសអោយឆ្ងាយ៕

***វីធី សង្គ្រោះបឋម គឺ៖

ពេលត្រូវពស់ចឹកភ្លាម អ្នកត្រូវយកគ្រាប់ក្រូចឆ្មារស្រស់ ឬ ស្ងួត ប្រមាណ ២០ ក្រាម (១ គីឡូ = ១០០០ ក្រាម) ឲ្យជនរងគ្រោះទំពារឲ្យខ្ទិច រួចលេបទឹក ហើយយកកាកមកបិទពីលើកន្លែងរបួសពស់ចឹក ដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ រំសាយជាតិពិស ។ ពេលពស់ចឹកភ្លាម ប្រសិនបើជនរងគ្រោះនៅអាចវិលលេបបាននោះ ឲ្យលេបក្រូចឆ្មារប៉ុន្មានក៏បានដែរ ។ ក្នុងករណីបានសន្លប់ហើយ នោះយកម្សៅគ្រាប់ក្រូចឆ្មារ មកកិនម៉ត់លាយទឹក រួចបង្ហូរចូលមាត់របស់ជនរងគ្រោះ ។ ពេលដែលវាចូលដល់ពោះវៀន នោះជនរងគ្រោះនឹងដឹងខ្លួនវិញ ។ ក្រោយការសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះ គប្បីនាំយកអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីកម្ចាត់ជាតិពិសអស់ពីខ្លួន ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *