បុរសម្នាក់ដើរឃ្វៀលគោនៅលើភ្នំម្នាក់ ធ្លាក់ចូលក្នុងរូងមួយ ភ័យជិតស្លាប់ តែចុងក្រោយក្លាយជាអ្នកមាន ដោយសារតែ …

បរទេស៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមប្រភពបានអោយដឹងថា មានបុរសម្នាក់ដើរឃ្វៀលគោនៅលើភ្នំមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយមានថ្ងៃមួយគាត់ក៏បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្លាក់ចូលក្នុងច្រកទ្វារសម្ងាត់មួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងពីមុនឡើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តំបូងឡើយគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយមកគាត់ក៏ឃើងរូងមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់គិតថារូងនោះមានសត្វកាចសាហាវដែលបានរស់នៅក្នុងនោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់ក៏បានដើរតាមរូងនោះរហូតដល់ជួប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ គឺគាត់បានឃើញផ្នូរបុរាណដែលដំកល់ទុកជាច្រើនឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថែមទាំងនៅក្បែរនោះ​មានក្រឡ​កាក់មាស​មួយក្រឡផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់បានរាយការណ៏ទៅប៉ូលីសដើម្បីជួយពិនិត្យមើល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អោយកាន់តែច្បាស់ថា​នៅមានអ្វី​ទៀត ។ ក្រោយពីពិនិត្យបានច្បាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ូលីសបានរាយការណ៏ថានេះប្រហែលជាផ្នូលអាថ៏កំបាំងជំនាន់ដើម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីរក្សាសាកសពអោយបានល្អ រីឯ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិខ្លះក្នុងផ្នូលនេះប្រហែលគេកប់មកជាមួយសាកសពផងដែរ ៕

ប្រភព៖ ព័ត៌មានថ្មីៗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *