កូនខ្មែរខ្លាំងមែន!!ស្នាដៃអ្នកគ្រូពិតជាមិនធម្មតា ដែលសរសេរអក្សរបានល្អស្អាតបំផុត ហើយត្រៀម…

ដោយយោងតាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហ្វេសប៊ុកផេកបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​បង្ហោះថា៖កូនខ្មែរដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​សរសេរអក្សរបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល្អស្អាតបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយត្រៀមនឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដាក់បញ្ញូលនៅក្នុងខ្មែរយូនី​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយបច្ចុប្បន្ននាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រៀននៅសកលវិទ្យាល័យខេមរៈបាត់ដំបង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរក្រោយមកមានមហាជនជាច្រើនបានបព្ចេាញមតិដូចខាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោមថា៖

«ចង់ឃើញអក្សរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលគាត់សរសេរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើក្រដាសសៀវភៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណាស់អាចសុំមើលបានទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Hêäń Sîńglë)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមគាំទ្រចំពោះការខិតខំព្យាយាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​សរសេរអក្សរខ្មែរបានស្អាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​(កម្រមាន)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Saruth Reach ) សូម សសើរប្អូនស្រីរូបសំភ់ា ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏ស្អាត អក្សរ ក៏ ស្អាត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជូន ពរប្អូន អោយ បាន ជោគជ័យ(Mao Oan) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុំសរសើរក្មួយស្រីណាស់!

រូបសម្បត្តិក៏ស្អាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អក្សរក៏ស្អាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើងត្រូវថែរក្សា​​​​​​​​​​​​​​​​​​អក្សររបស់ខ្មែរយើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​អោយបានស្អាតដូច្នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺល្អៗមែនទែន​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្មួយមានបានបង្រៀន​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្អូនៗឬក្មួយៗខ្លះទេ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Prak Kornthy)។យក់ សីហា រូបក៍ស្អាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អក្សរក៍ស្អាត ហើយជាអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រូនៅវ័យក្មេងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មនុស្សល្អចឹងមិនងាយរកបានទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមសរសើប្អូនស្រី»៕

ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *