យីមើលងាយ! ព្រះរាជាឥណ្ឌា គ្រងសំលៀកបំពាក់ធម្មតាទៅទតរថយន្តថ្លៃបែរគេមើលងាយ ចុងក្រោយព្រះអង្គក៏​ធ្វើរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយ

អំឡុងពេល​ទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្សនកិច្ច​ទីក្រុង​ឡុង​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩២០ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មហា​រាជា ចៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស៊ី​ង (Jai Singh) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាន​ធ្វើ​ដំណើរក្នុ​ង​ស​ម្លៀ​ក​បំ​ពាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សាម​ញ្ញ​លើ​ដងផ្លូវ Bond ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Street ។ ទ្រ​ង់​បាន​ឃើញ​បន្ទ​ប់​ដាក់​បង្ហាញ​រ​ថ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ​ន្ត​ម៉ាក Rolls Royce ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយ​ក៏​យាង​ចូល​ក្នុង​បំណង​សាក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សួរ​តម្លៃ​និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ​យ​ន្ត។

អ្នកលក់​និយាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថា​គាត់​ជា​ជន​ជាតិ​ឥណ្ឌា​ក្រីក្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ពួកគេ​បាន​ជេរ​ប្រមាថ​គាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយ​ដេញ​គាត់​ចេញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពី​ការ​ប្រមាថ​នេះមក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មហា​រាជា ចៃ ស៊ី​ង (Maharaja​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Jai Singh)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាន​ត្រលប់​ទៅ​បន្ទ​ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សណ្ឋាគា​ររបស់គា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត់​វិ​វិ​ញ​ហើយ​បាន​ស្នើឱ្យ​អ្នកបម្រើ​រប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់គាត់​ទូរ​ស័​ព្ទ​ទៅ​អ្នកលក់​នៅ​បន្ទ​ប់​តាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ង​បង្ហាញ​រ​ថយ​ន្ត

ដោយ​ប្រាប់ថា​មហា​រាជា​នៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Alwar (Maharaja ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​of Alwar) មាន​ចំណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប់អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ទិ​ញ​រ​ថយ​ន្ត​មួយ​ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នួន​។ ​បន្ទាប់ពី​ពីរ​បី​ម៉ោង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយ​មក មហា​រាជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាន​ទៅដល់​បន្ទ​ប់តាំង​បង្ហាញរ​ថយ​ន្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rolls Royce​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្តង​ទៀត ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ស​ម្លៀ​ក​បំពាក់​បែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​រាជ​វ​ង្ស​របស់គាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​

បន្ទ​ប់តាំង​បង្ហាញរ​ថ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ​ន្ត​មាន​ក្រាលកម្រា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល​ព្រំ​ពណ៌​ក្រហម​ដើម្បី​ស្វា​គម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន៍​មហា​រាជា ហើយ​អ្នកលក់​ទាំងអ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់​បាន​ឱនក្បាល​ដោយ​គោរ​ព​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មហា​រាជា​បាន​ទិញ​ឡាន​ទាំង​៦​គ្រឿង​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពួកគេ​មាននៅ​កន្លែង​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេល​នោះ ដោយ​បង់​ជា​សា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច់​ប្រាក់សុទ្ធ​ពេញ​ថ្លៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បូករួម​ទាំង​ថ្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​ផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​

បន្ទាប់ពី​បាន​ដឹក​ទៅដល់​ឥណ្ឌា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មហា​រាជា​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​សា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លាក្រុង​ប្រើប្រាស់រ​ថយ​ន្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rolls Royce ចំនួន 6 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រឿង​ដើម្បី​សម្អាត​និង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដឹកជញ្ជូន​កាក​សំណល់​ក្នុង​ទីក្រុង​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់ពី​ការខូចខាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​លក់រ​ថយ​ន្ត Rolls​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Royce បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ឆាប់រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហ័​ស​ហើយ​ប្រាក់​ចំ​ណូ​ល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការធ្លាក់​ចុះ ។​

នៅ​ទី​បំផុត​ពួកគេ​បាន​ផ្ញើ​ទូរលេខ​ទៅកាន់​ស្តេច​ឥណ្ឌា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jai Singh សុំទោស​ចំពោះ​ឥរិយាបថ​រប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់​ពួកគេ​នៅពេលដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់​បាន​មក​ទស្សនា​សាល​តាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ង​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ទីក្រុង​ឡុង​ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពួកគេ​ក៏​បាន​ផ្តល់ជូន​គាត់​នូ​វ​រ​ថយ​ន្ដ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rolls Royce ចំនួន 6 គ្រឿង​ដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥតគិតថ្លៃ​។​ ព្រះមហាក្សត្រ​បាន​ទទួល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យក​ការ​សុំ​អភ័យ​ទោស​របស់​ពួកគេ​ហើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ​បាន​ឈប់​ប្រើរ​ថយ​ន្ត​ដើម្បី​ប្រមូល​សម្រាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

មិន​មាន​ប្រភព​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើ​រឿង​ខាង​លើ​នេះ បាន​កើត​ឡើង​ពិត​ប្រាក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដ ឬ​យ៉ាង​ណា​នោះ​ទេ ព្រោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វា​បាន​រំលង​ទៅ​ច្រើន​ឆ្នាំ​ណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់​ទៅ​ហើយ។ ប៉ុន្តែ​វា​មាន​អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្ថន័យ​អប់រំ​មនុស្ស កុំ​វា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ​តម្លៃ​អ្នក​ដទៃ​តាម​សម្បក​ក្រៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្បិត​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​មិន​មែន​បង្ហាញ​ពី​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្លៃ​ពិត​របស់​មនុស្ស​ឡើយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *