មិនធម្មតា! អ្នកបង្កើតភេសជ្ជ ខារ៉ាបាវ កើនទ្រព្យរហូតដល់ជាង ១.១ពាន់លានដុល្លារហើយ

កំពូលមហាសេដ្ឋី Sathien Sethhasit ជាសេដ្ឋីថៃខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារ ដោយសព្វថ្ងៃនេះ លោកកំពុងរស់នៅទីក្រុងបាងកក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេសថៃ ហើយលោកបានរៀបការ និងមានកូនចំនួន៣នាក់ផងដែរ។

មហាសេដ្ឋី Sathien Sethhasit បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ ខារ៉ាបាវ នៅកំឡុងឆ្នាំ២០០២ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយលោកបានសហការរកស៊ីជាមួយតារាចម្រៀង Aed Carabao ហើយលោកបានបញ្ចេញការលក់ខារ៉ាបាវនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។

នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ ខារ៉ាបាវ ក៍ជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដ៏ធំឱ្យក្លឹបអង់គ្លេសឈ្មោះ Reading​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ F.C. រហូតដល់រដូវក្តៅ នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ ហើយក៏ក្លាយជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដ៏ធំឱ្យក្លឹបយក្ស Chelsea F.C. នៅឆ្នាំ២០១៦ផងដែរ។

នៅក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជ ខារ៉ាបាវ ក៏ជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដ៏ធំបំផុតរបស់ក្លឹបប្រេស៊ីល Flamengo ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានកុងត្រារយៈពេលវែងរហូតដល់ ៦ឆ្នាំឯណោះ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ ខារ៉ាបាវ អាចរកចំណូលបានជិត ៥០០លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ២០១៨

ខណៈនៅឆ្នាំ២០១៧ បានត្រឹមតែជាង ៤០០លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។ ភាពល្បីល្បាញរបស់ក្រុមហ៊ុន ខារ៉ាបាវ ធ្វើឱ្យសេដ្ឋីរូបនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានទ្រព្យកើនឡើងខ្លាំង ហើយសព្វថ្ងៃនេះ លោក Sathien Sethhasit

ដែលជាអ្នកបង្កើតភេសជ្ជៈ ខារ៉ាបាវ មានទ្រព្យរហូតដល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១.១ពាន់លានដុល្លារឯណោះ (ជាប់លេខទី ៣៦នៅប្រទេសថៃ)៕ ប្រែសម្រួលដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង ប្រភព៖ forbes, wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *