ម៉ែអាថ្លែន ធំណាស់!! ត្រីយក្ស ដ៍ធំមួយក្បាលមិនដែរឃើញពីមុន ត្រូវបានប្រទះឃើញនៅកម្ពុជាក្រោម!! (មានវីដេអូ)

កម្ពុជាក្រោម៖ ត្រីយក្សមួយក្បាលយ៉ាងធំប្រហែលជាធំជាងសត្វដំរីទៅទៀត ត្រូវបានប្រជាជននៅវត្ថក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចោមរោមមើល ខណៈពួកគេមិនដែរឃើញ ត្រីដ៏សែន ធំយ៉ាងនេះ។ ទំហំរបស់ត្រីនេះពិតជាធំណាស់ តាមរយៈវីដេអូ បានបង្ហាញឲ្យគេសកម្មភាពត្រីនេះ ត្រូវបានគេប្រើច្រវ៉ាក់ធំៗ ចងព្យួរលើទៅលើរថយន្តកុងទីន័រ មួយយ៉ាងធំ។

បើតាមការរៀបរាប់របស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គក្នុងវីដេអូនេះ បានឲ្យដឹងថា នេះជាលើកទី២ ហើយដែលត្រីដំរីទឹកនេះ ឡើងមកចំណុះជើងវត្តពោធិនេះ កាលពីលើកទី១ គឺនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៥។

វីដេអូមួយនេះបានកើតឡើងអំឡុងឆ្នាំ២០០៧មិនមែនទើបតែថ្មីៗនេះទេតែដោយសារតែវីដេអូនេះមានការចាប់អារម្មណ៏ច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនដែលលេងបណ្តាញសង្គមចង់ដឹងពីរប្រភពនៃហេតុការណ៏នេះ៕

វីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *